Wójt Gminy Gąsawa
Błażej Łabędzki

 

 Przewodniczący
Rady Gminy:

Mariusz Kazik

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
 

Robert Dworek

 

Rada Gminy w Gąsawie VII KADENCJI (2014-2018):

Adam Mieczysław Adamczyk
Paweł Brzykcy
Bogdan Kazimierz Ciesielski
Robert Dworek
Józef Goc
Andrzej Mikołaj Hauke
Mariusz Kazik
Leszek Marcin Kranz
Władysław Matusiak
Jacek Mielcarzewicz
Zygmunt Jerzy Nowakowski
Genowefa Irena Staniszewska
Roman Tadeusz Szczęsny

 

Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów

Roman Szczęsny - Przewodniczący 
Robert Dworek - Członek 
Zygmunt Nowakowski - Członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

Władysław Matusiak - Przewodniczący
Adam Adamczyk - Członek
Józef Goc - Członek

Komisja Rewizyjna

Jacek Mielcarzewicz - Przewodniczący
Leszek Kranz - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Paweł Brzykcy - Przewodniczący
Bogdan Ciesielski - Członek
Genowefa Staniszewska - Członek
Andrzej Hauke - Członek