W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na operację polegającą na kształtowaniu przestrzeni publicznej, Wójt Gminy Gąsawa ogłasza Plebiscyt.

Od dziś mieszkańcy miejscowości Gąsawa i Szelejewo mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnych obiektów budowlanych, skierowanych głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat. Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczone do realizacji.

Propozycja 1
Budowa trasy nordic walking z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Propozycja 2
Budowa kortu tenisowego w miejscowości Szelejewo.

Głosowanie trwa do 13 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Gąsawa oraz miejscowości Szelejewo, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

Głosowanie odbywa się za pomocą formularza online.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz nałożonym obowiązkiem na Wójta Gminy Gąsawa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od dnia 6 listopada br. Urząd Gminy w Gąsawie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są szczególne zasady obsługi klientów w urzędach administracji publicznej, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Pracownicy urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gąsawie. Mieszkańcy nadal będą mogli zrealizować sprawy wymagające natychmiastowego załatwienia.

Przed wejściem do urzędu ustawiona będzie urna, do której należy wrzucać wnioski, deklaracje i inne dokumenty skierowane do tutejszych organów. W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym referatem. Kontaktować z urzędem można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w urzędzie, lub w kasie urzędu, która czynna będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00.

Kontakt ogólny do Urzędu Gminy w Gąsawie:

  • telefon (52) 303 62 10
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERATY

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
- (52) 303 62 13
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowy:
- (52) 303 62 17
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Infrastruktury, Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- (52) 303 62 23
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki:
- (52) 303 62 11
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego:
- (52) 303 62 25
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
09 8181 0000 0009 8645 2000 0001

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto podane w indywidualnej decyzji lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

Punkt przyjmowania pism i wniosków w Urzędzie Gminy

W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć wniosek wraz z dowodem wpłaty (np. dotyczący wydania aktów stanu cywilnego czy spraw obywatelskich), a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował – telefonicznie lub mailowo – dany pracownik merytoryczny.

UWAGA!

Każda osoba wchodząca do urzędu zobowiązana jest do zachowania wszelkich obowiązujących zasad higieniczno-sanitarnych tzn. obowiązkowa dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz zachowywanie bezpiecznych odległości od innych osób.

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą do odwołania przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

Odbiorcy zostaną obciążeni fakturą na podstawie ostatniego odczytu wodomierza.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie, banku, na poczcie lub na rachunek bankowy Zakładu Robót Publicznych, nr konta bankowego:
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem COVID-19 dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Gąsawa, dnia 20 października 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2020 rok dostępny jest tutaj.