W dniu 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy w Gąsawie będzie nieczynny.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.) jest to dzień wolny za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.2020 r.), który w tym roku kalendarzowym przypada w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

W dniach 24 grudnia 2020 r. oraz 2 stycznia 2021 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysininie
będzie nieczynny.

W dniu 31 grudnia 2020 r. PSZOK będzie czynny w godzinach od 8:00 do 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na operację polegającą na kształtowaniu przestrzeni publicznej, Wójt Gminy Gąsawa ogłasza Plebiscyt.

Od dziś mieszkańcy miejscowości Gąsawa mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów budowlanych, skierowanych głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat. Na realizację wyłonionego w wyniku głosowania zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Propozycja 1
Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie.

Propozycja 2
Budowa siłowni plenerowej przy stadionie gminnym w Gąsawie.

Głosowanie trwa do 16 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Gąsawa. W plebiscycie można oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

Głosowanie odbywa się za pomocą formularza online.

W plebiscycie oddano łącznie 13 głosów, w tym 12 ważnych i 1 nieważny. W wyniku głosowania większością głosów wybrano do realizacji zadanie pod nazwą "Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie".

Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie
będzie otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 13:00.

Gąsawa, dnia 19 listopada 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: