18 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Gąsawie, Laskach Wielkich i Szelejewie zorganizowane zostaną Happeningi „Dzieci przeciwko przemocy” jako forma protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, organizowany w ramach projektu p.n. „Uczę się życia od Ciebie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy.

Najliczniejszy happening odbędzie się w Gąsawie. Udział w nim wezmą dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych, Zespołu Publicznych Szkół i Przedszkola Samorządowego. Podczas happeningów głos zabiorą Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki, Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Pan Mariusz Kazik i Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Pan Karol Wrzesiński. Dzieci wystąpią z apelem o prawach i obowiązkach dziecka, nastąpi również wręczenie nagród w konkursach plastycznych o tematyce związanej z happeningiem.

W Gąsawie po części oficjalnej dzieci i młodzież z transparentami, gwizdkami i balonikami przemaszerują z hali sportowej do centrum Gąsawy, rozdając napotykanym przechodniom serduszka z hasłami propagującymi dobro.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w happeningach – im nas więcej, tym lepiej!

W związku z przemarszem dzieci i młodzieży ulicami Leszka Białego i Rynek ok.  godziny 10.30 prosimy Kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach gęsinowych: konkursie plastycznym dla dzieci oraz na relacje ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej dla rodzin. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi zestaw rowerów dla rodziny, sprzęt gospodarstwa domowego, gry, i przybory plastyczne.