Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje V nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021-2030.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zima to czas szczególnie dokuczliwy nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt mieszkających na zewnątrz.

Pamiętajmy, aby:
1. Zapewnić swojemu psu ocieploną budę poprzez wyłożenie jej elementów kocem lub słomą oraz zakrycie wejścia od góry uchylną klapką.
2. Zwolnić zwierzę z łańcucha podczas silnych mrozów, ponieważ brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu. Zapewnić psom dużo ruchu.
3. Podawać ciepłą wodę do picia.
4. Zapewnić ciepłą karmę 2 razy dziennie.
5. Jeżeli jest to możliwe zabrać psa do domu.

Pamiętajmy również o innych zwierzętach takich jak koty wolnożyjące. Zapewnijmy im wejście do piwnic lub korytarzy w trudnym okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni!!!

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.