Wójt Gminy Gąsawa
informuje, że w przypadku przerwy w dostawie wody,
awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
sprawy te należy zgłaszać
do Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
pod alarmowy numer telefonu 601 255 442.

Awarie zgłaszać można również
pod numerami telefonów
697 996 818 lub 609 178 270.