Opierając się o treść zapisu art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zamieszczamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa