Szanowni Mieszkańcy Gąsawy, Oćwieki i Biskupina!

Po kilku latach starań, Gmina Gąsawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł na kompleksową modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie. Dzięki temu, przystępujemy właśnie do tego jakże potrzebnego, ale zarazem bardzo trudnego zadania. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i w jego ramach powstanie całkowicie nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Przy tego rodzaju pracach – z przyczyn technicznych, nieuniknione są przerwy w dostawie wody. Zamiarem zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy, jest prowadzenie prac, powodując przy tym, jak najmniejsze utrudnienia i przerwy w dostarczaniu wody do Mieszkańców. Mimo to, w związku z możliwością wystąpienia przerw w zaopatrzeniu w wodę, proszę Państwa o wyrozumiałość w tym zakresie. O planowanych przerwach będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Gąsawa, portalu społecznościowym Gminy Gąsawa, Biuletynie Informacji Publicznych Zakładu Robót Publiczych w Gąsawie oraz na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki