Zawiadamiam, że zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drewno;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik