Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje V nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021-2030.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik