Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Pismo Starosty Żnińskiego dot. dofinansowanie przez samorządy z powiatu żnińskiego inwestycji niezbędnej do funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w czasie pandemii koronawirusa.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gąsawa,
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok,
  3. odwołania Skarbnika Gminy,
  4. powołania Skarbnika Gminy.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.