Wzorem lat ubiegłych, w związku z podjętymi działaniami przez Gminę Gąsawa oraz Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, mającymi na celu upamiętnienie uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz uczestników innych walk i wydarzeń znaczących dla Narodu i Państwa Polskiego, poprzez zamontowanie przy ich grobach tabliczek o treści: „Miejsce Pamięci Narodowej” Wójt Gminy Gąsawa zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy osób, których przodkowie byli weteranami walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki będą finansowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, działające na terenie Gminy Gąsawa.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki