OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
BURZE Z GRADEM
Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty)
Ważność: od godz. 09:31 dnia 16.07.2021 r. do godz. 08:00 dnia 17.07.2021 r.
Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h; miejscami grad
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Seniorze!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje cykl bezpłatnych warsztatów pn. "STOP COVID – STOP IZOLACJI", które dedykowane są osobom starszym.

Proponowane warsztaty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością w czasie pandemii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie ze swoimi emocjami, stresem i odnaleźć się w rzeczywistości popandemicznej.

Tematy i terminy warsztatów:

 • 20.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 1 – sposoby redukcji napięcia i radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem;
 • 27.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 2 – sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż.;
 • 03.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 3 – sposoby i pomysły na powrót do aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym itp.
 • 10.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 4 – wyznaczanie realnych celów i ich realizacja oraz planowanie przyszłości w nowej rzeczywistości.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Zawiadamiam, że zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drewno;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Gmina Gąsawa informuje o zakazie używania wody pitnej na cele inne niż socjalno-bytowe.

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Gmina Gąsawa wprowadza zakaz używania wody pitnej do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw działkowych rolnych i sadowniczych,
- napełniania basenów.

Zakaz obowiązuje aż do dnia odwołania na terenie gminy Gąsawa.

Nieprzestrzeganie w/w zakazu spowoduje zastosowanie kar w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach.

Ponadto informuje się, iż korzystanie z hydrantów w celach innych, niż ochrona przeciwpożarowa jest zabronione i podlega karze grzywny. Niedopuszczalne jest korzystanie z hydrantów m. in. do podlewania, napełniania stawów i opryskiwaczy.

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji w Gąsawie, Janowcu Wielkopolskim, Łabiszynie i Żninie. Punkty te czynne będą wg dotychczasowego harmonogramu:

Gąsawa, ul. Leszka Białego 6 (hala sportowa)

 • wtorek: 8:00 – 12:00