ZAWIADOMIENIE                                   

                        Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II w dniu 3 listopada 2018 r. wydał postanowienie Nr 267/18 w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy w Gąsawie wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

            W związku z powyższym zapraszam na pierwszą sesję Rady Gminy w Gąsawie która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz.10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 3a.

Porządek obrad zgodnie z załącznikiem do niniejszego postanowienia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Gąsawa.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Sekretarz Gminy

mgr Natalia Nowakowska

KOMUNIKAT
ĆWICZENIE RENEGADE – W DNIACH 14-15 LISTOPADA 2018 r. ODBĘDZIE SIĘ ĆWICZENIE RENEGADE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ALARMOWANIA LUDNOŚCI. NADANY ZOSTANIE SYGNAŁ ALARMOWY (SYRENA) DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ Z POWIETRZA.