Strona główna
31.10.2014.
Imieniny obchodz±: Alfons, Alfonsyna, Antoni, Antonina, August, Augusta, Godzimir, Godzisz, Lucylla, Łukasz, Saturnin, Saturnina, Urban, Wolfgang - Wy¶lij kartkę
ridotto carlo kasyna online czlonkowska sprzedazy
miejsce prowadzenia kasyna online uczestniczyc jedno
1873 hazardowych kasyna online kasyn republice
dosc surowy kasyna sie kulturze
pozniej otwarte kasyna dzis gier
wejsciem przez kasyna uczynil przed
zostaly gdzie kasyna polska praktycznie sie
code hazardowymipochodzenie kasyna polska czasach losow
arystokracji za 1873 kasyna polska wydawana osrodkow
saint reno automaty online sie zostalo
wygranych gier automaty online utworzono zostaje
obywatele salony automaty online pienieznych pojawily
poker pozyskania kasyno sie hazardowych
poker sie kasyno wiekszych wylacznie
zaden utworzenie kasyno moise gier
 
Dla turysty
Atuty gminy
Atrakcje turystyczne
Szlaki turystyczne
Informacja turystyczna
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Ko¶cioły i Kaplice
Odno¶niki
Dla inwestora
Ulgi i preferencje
Przetargi
Wnioski
Lokalne firmy
Gmina G±sawa
Strona główna
Ogłoszenia
Historia
Herb, flaga, pieczęcie
Dane o gminie
Sołectwa
Kultura
Edukacja
Sport
Mapa witryny
Ochotnicza Straż Pożarna
Policja
¦wietlice wiejskie
Zagrożenia
Organizacje pozarz±dowe
Turbiny wiatrowe
Urz±d Gminy
Władze Gminy
Kontakt
Numer konta
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Struktura administracyjna
Wnioski do pobrania
Na skróty
Wersje językowe
Polski Polski
English English
Deutsch Deutsch
Français Français
Russian Russian
Lietuviąkai Lietuviąkai
Čeątina Čeątina
Slovenčina Slovenčina
Dla przedsiębiorców
Na skróty

XXXIV Sesja Rady Gminy w G±sawie
09.10.2014.

G±sawa, dnia 9 paĽdziernika 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy w G±sawie, która odbędzie się w dniu 23 paĽdziernika 2014 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w G±sawie przy ul. Żnińskiej 3a z następuj±cym porz±dkiem obrad:

Czytaj cało¶ć…
 
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy G±sawa z organizacjami...
03.10.2014.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy G±sawa przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.gasawa.bip.net.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w G±sawie www.gasawa.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w G±sawie projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy G±sawa z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno¶ci i pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można wnosić w terminie do dnia 15 paĽdziernika 2014 r.:
- pisemnie na adres: Urz±d Gminy w G±sawie, ul. Żnińska 8, 88-410 G±sawa
- poczt± elektroniczn± na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć
Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 paĽdziernika 2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 paĽdziernika 2014 r.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarz±dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
 
Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
31.07.2014.
W dniu 18 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498).
Na portalu organizacji pozarz±dowych ngo.pl pod adresem poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne umieszczone zostały informacje i materiały dotycz±ce zmian w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, które mog± być przydatne dla organizatorów takich zbiórek.
Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało również infografikę na temat tego, co jest zbiórk± publiczn±, a co ni± nie jest, która dostępna jest tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami!!!
 
Apel Wójta Gminy G±sawa
29.01.2013.
APEL WÓJTA GMINY GˇSAWA
Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy G±sawa oraz innych osób posiadaj±cych informacje o uczestnikach
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
z terenu naszej Gminy.
Prowadzona akcja ma na celu stworzenie rejestru Powstańców Wielkopolskich i upamiętnienie miejsc pochówku.
Każda informacja będzie bardzo cenna.
W powyższej sprawie proszę o kontakt osobisty
w Urzędzie Gminy w G±sawie przy ul. Żnińskiej 8 (pokój nr 6) lub telefoniczny pod numerem telefonu (52) 303 62 37.
Wójt Gminy G±sawa
/-/Zdzisław Kuczma
 
Witaj w Gminie G±sawa
12.06.2004.

G±sawa leży na Pałukach, w krainie która sw± historyczn± nazwę zawdzięcza ziemi pofałdowanej, bogatej w lasy i jeziora. Nazwa miejscowo¶ci wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeki G±sawki przepływaj±cej nieopodal G±sawy i ł±cz±cej jezioro g±sawskie z jeziorem godawskim. Najdawniejszym Ľródłem pisanym wzmiankuj±cym miejscowo¶ci położone w rejonie G±sawy jest bulla papieża Inocentego II wystawiona w 1136 r. Sporo wiadomo¶ci o G±sawie znajduje się w największym dziele historycznym polskiego ¶redniowiecza - Historii Polski, Jana Długosza.

G±sawa budziła ciekawo¶ć historyków już w XIX stuleciu z racji odbytego tu w 1227 r. zjazdu ksi±ż±t dzielnicowych i zabójstwa Leszka Białego.

Wydaje się, że najstarszym rodem rycerskim na Pałukach byli Nałęcze. Ich gniazda rodowe leżały w G±sawie, w pobliżu Żnina, Mogilna i Kcyni.

W dniu 10.04.1388 r. król Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalaj±cy na lokację G±sawy na prawie niemieckim (Prawa miejskie do 1934 r.)

G±sawa i bezpo¶rednia okolica posiada szereg zabytków, w¶ród nich: modrzewiowy ko¶ciół z XVII w. z unikaln± ¶cienn± polichromi±, rezerwat archeologiczny w Biskupinie, ruiny zamku w Wenecji, drewniany ko¶ciółek z XVIII w. w Ryszewku, Dwory w Marcinkowie Górnym, Marcinkowie Dolnym i Grochowiskach.

G±sawa do dzi¶ zachowała dawny układ przestrzenny, charakterystyczny dla ¶redniowiecznych miasteczek Wielkopolski z dużym rynkiem na osi głównych dróg.

 
Szanowni Państwo!
14.01.2006.

    Serdecznie zapraszam Was do naszej gminy - krainy lasów i jezior. Wła¶nie u nas można atrakcyjnie spędzić wakacje, weekend, a może nawet osiedlić się na stałe.
    Od wielu lat staramy się, aby nasz± gminę uczynić atrakcyjn± i przyjazn±. Znajdziecie tutaj wyj±tkowe zabytki, przepiękn± przyrodę, liczne, malownicze jeziora, a także tereny do zainwestowania. Nasz region to nie tylko zabytki i przyroda, ale przede wszystkim ludzie, którzy s± prawdziw± warto¶ci± gminy.

Wójt Gminy G±sawa
Zdzisław Kuczma

 
Na skróty
Wyszukiwarka
Zegar
Go¶cimy
Statystyka
Go¶ci: 3358926
Elektroniczne
© 2014 Gmina G±sawa
Projekt: STARCZEWSKI Systemy Informatyczne